องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
  แห่เทียนจำนำพรรษา ปีงบประมาณ 2558[วันที่ 2015-08-04][ผู้อ่าน 378]
 
  แห่เทียนจำนำพรรษา ปีงบประมาณ 2558[วันที่ 2015-08-03][ผู้อ่าน 357]
 
  สุขเลิกเหล้า... เข้าพรรษานี้เริ่มเลย[วันที่ 2015-07-22][ผู้อ่าน 671]
 
  มาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิตห้วงปี 2558/59[วันที่ 2015-06-10][ผู้อ่าน 409]
 
  การแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. อำเภอสองพี่น้อง จังหวัด...[วันที่ 2015-05-01][ผู้อ่าน 3]
 
  ปฎิทินการศึกษา ปี ๒๕๕๘[วันที่ 2015-04-30][ผู้อ่าน 303]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559[วันที่ 2015-02-23][ผู้อ่าน 977]
 
  งานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้...[วันที่ 2014-12-19][ผู้อ่าน 408]
 
  โครงการสมานฉันท์ปรองดอง[วันที่ 2014-06-30][ผู้อ่าน 572]
 
  โครงการศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบ้านเพ และศึกษาดูงานศู...[วันที่ 2014-06-30][ผู้อ่าน 1755]
 
  ปฏิทินการศึกษา ปี ๒๕๕๗[วันที่ 2014-04-30][ผู้อ่าน 283]
 
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556[วันที่ 2013-12-05][ผู้อ่าน 666]
 
  ภาพโครงการจังหวัดเคลื่อนที่[วันที่ 2013-09-24][ผู้อ่าน 649]
 
  โครงการเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสุขภาพผู้พิการและผู้สูงอ...[วันที่ 2013-07-24][ผู้อ่าน 448]
 
  กิจกรรม อบรมให้ความรู้ โครงการ อบต.ห่วงใยแม่และ...[วันที่ 2013-06-28][ผู้อ่าน 523]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่1[วันที่ 2013-06-28][ผู้อ่าน 499]
 

|1หน้า 2