องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
 

  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน
       โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน
  โครงการเยียมบ้านผู้ยากไร้
      
  โครงการมอบบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 12
      ... [ 20 มิ.ย. 2562 ]
 
พ่อหลวงของแผ่นดิน
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556
UPDATE 21-07-2560