องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]7
2 ประกาศประมวลจริยธรรมปี 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]7
3 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 [ 11 ม.ค. 2562 ]7
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]7