องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561