องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ [ 9 มี.ค. 2561 ]13
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่16 บ้านไผ่ตาโม้ ตำบลบางตาเถร ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล [ 23 ก.พ. 2561 ]16
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาเถร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ (ตามที่ อบต.กาหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.พ. 2561 ]14
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ตามที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2561 ]14
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาเถร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (ตามที่ อบต.กาหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2561 ]13
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (ตามที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2561 ]13
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาเถร เรื่อง การกาหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง และกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 2,3,4,11,12,14 (ตามที่ อบต. กาหนด) [ 6 ก.พ. 2561 ]16
8 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ [ 6 ก.พ. 2561 ]14
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยแต่งและกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 1,2,4,7 (ตามที่ อบต. กำหนด) [ 29 ม.ค. 2561 ]13
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 9,15 (ตามที่ อบต. กำหนด) [ 16 ม.ค. 2561 ]13
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 2,10,11-8 และหมู่ที่ 17 (ตามที่ อบต.กำหนด) [ 16 ม.ค. 2561 ]13
12 กำหนดยื่นแบบรายการชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 20 ธ.ค. 2560 ]13
13 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร [ 8 ธ.ค. 2560 ]13
14 ประกาศลดเวลาขั้นตอนการมาติดต่อราชการ [ 5 ธ.ค. 2560 ]13
15 ประชาสัมพันธ์แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 1 ธ.ค. 2560 ]12
16 ราคากลางโครงการซื้อทรายถม [ 7 พ.ย. 2560 ]13
17 จดหมายข่าว ครั้งที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]13
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซื้อทรายถม [ 30 ต.ค. 2560 ]14
19 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางตามโครงการซื้อกระสอบ [ 25 ต.ค. 2560 ]12
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซื้อทรายถม [ 24 ต.ค. 2560 ]12
 
หน้า 1|2|3