องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดศูนย์พักคอย [ 30 ก.ค. 2564 ]32
2 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 12 มี.ค. 2564 ]142
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ก.พ. 2564 ]56
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ม.ค. 2564 ]12
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]14
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]11
7 ดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 8 ต.ค. 2563 ]8
8 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]6
9 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]8
10 ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]5
11 แบบรายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 เม.ย. 2563 ]25
12 ประชาสัมพันธ์ผลิตภัตฑ์ตะกร้าเชือกมัดฟาง [ 22 เม.ย. 2563 ]129
13 เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) [ 31 มี.ค. 2563 ]129
14 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]130
15 เรื่อง ประกาศแบบบัญชีรายการทีดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 และ 4) [ 30 มี.ค. 2563 ]130
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร หมู่ที่ 13 บ้านท่าข้าม ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง [ 23 มี.ค. 2563 ]47
17 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป่องกันไวรัสโคโรนา 2019 [ 20 มี.ค. 2563 ]131
18 มาตราการการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 [ 4 มี.ค. 2563 ]129
19 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]130
20 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 [ 3 ก.พ. 2563 ]129
 
หน้า 1|2|3|4|5|6