องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 PM2.5 [ 3 ก.พ. 2563 ]40
2 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 [ 3 ก.พ. 2563 ]33
3 เผาในที่โล่งแจ้ง [ 3 ก.พ. 2563 ]36
4 เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]59
5 ประชาสัมพันธ์ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 ธ.ค. 2562 ]93
6 ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]90
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การระงับจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ของนางสาวทองย้อย เรืองทอง [ 12 ก.ย. 2562 ]82
8 [ 20 มิ.ย. 2562 ]170
9 ประกาศผลการสอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 12 มิ.ย. 2562 ]164
10 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 12 มิ.ย. 2562 ]142
11 ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 มิ.ย. 2562 ]117
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 23 พ.ค. 2562 ]139
13 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 28 มี.ค. 2562 ]111
14 โรคไข้หวัดใหญ่ [ 28 มิ.ย. 2561 ]90
15 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 [ 14 มิ.ย. 2561 ]217
16 การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs [ 14 มิ.ย. 2561 ]125
17 โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส [ 12 มิ.ย. 2561 ]112
18 การจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ [ 17 พ.ค. 2561 ]129
19 ประกาศแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 16 มี.ค. 2561 ]76
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ [ 9 มี.ค. 2561 ]124
 
หน้า 1|2|3|4