องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ [ 27 พ.ย. 2562 ]148
2 ประชาสัมพันธ์ประกาศคะแนนความพึงพอใจ [ 15 พ.ย. 2562 ]3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การระงับจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ของนางสาวทองย้อย เรืองทอง [ 12 ก.ย. 2562 ]99
4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]125
5 เผาในที่โล่งแจ้ง [ 28 ส.ค. 2562 ]127
6 การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs [ 28 ส.ค. 2562 ]141
7 โรคไข้หวัดใหญ่ [ 28 ส.ค. 2562 ]102
8 โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส [ 28 ส.ค. 2562 ]140
9 การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 22 ก.ค. 2562 ]5
10 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 12 มิ.ย. 2562 ]154
11 ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 มิ.ย. 2562 ]131
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 23 พ.ค. 2562 ]152
13 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 28 มี.ค. 2562 ]123
14 กำหนดการยื่นแบบรายการชำระภาษี ปี 2562 [ 19 พ.ย. 2561 ]3
15 การจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ [ 17 พ.ค. 2561 ]138
16 ประกาศแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 16 มี.ค. 2561 ]86
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ [ 9 มี.ค. 2561 ]136
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ( ตามแบบที่ [ 8 มี.ค. 2561 ]124
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่16 บ้านไผ่ตาโม้ ตำบลบางตาเถร ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล [ 23 ก.พ. 2561 ]128
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่16 บ้านไผ่ตาโม้ ตำบลบางตาเถร ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล [ 23 ก.พ. 2561 ]130
 
หน้า 1|2|3|4