องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 9,15 (ตามที่ อบต. กำหนด)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 9,15 (ตามที่ อบต. กำหนด)
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2561