องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "แนวทางปฏิบัติการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานบัญชี และนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" [ 2 พ.ย. 2563 ]7