องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 


รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "แนวทางปฏิบัติการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานบัญชี และนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "แนวทางปฏิบัติการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานบัญชี และนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2563