องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]28
2 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]30
3 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]33
4 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]34
5 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]30
6 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]27
7 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]28
8 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]32
9 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]30
10 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]26
11 หมายเหตุ 3 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]23
12 หมายเหตุ 4 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]14
13 หมายเหตุ 5 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]15
14 หมายเหตุ 7 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]14
15 หมายเหตุ 8 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]13
16 งบแสดงฐานะการเงิน(1) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]20
17 รายงานจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]14
18 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]173
19 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]143
20 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 [ 19 ต.ค. 2560 ]127