องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]19
2 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]18
3 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]30
4 ประกาศรายงานผลการดำเนินการไตรมาสที่ 2 [ 2 เม.ย. 2564 ]23
5 ประกาศรายงานผลการดำเนินการไตรมาสที่ 1 [ 7 ม.ค. 2564 ]24
6 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]46
7 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]147
8 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]151
9 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]149
10 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]145
11 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]142
12 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]148
13 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]147
14 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]150
15 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]160
16 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]143
17 หมายเหตุ 3 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]147
18 หมายเหตุ 4 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]143
19 หมายเหตุ 5 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]145
20 หมายเหตุ 7 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]144
 
หน้า 1|2