องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 88 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) [ 26 ต.ค. 2563 ]33
2 ประกวดราค้าจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟะลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 17 ก.ย. 2563 ]36
3 ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไผ่สัก-ถนนเลียบคลองกำนันวัง หมู่ที่ 8-หมู่ที่10 ตำบลบางตาเถร กว้าง 4 เมตร ยาว 3,047 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,188 [ 11 ก.ย. 2563 ]59
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไผ่สัก-ถนนเลียบคลองกำนันวัง หมู่ที่ 8-หมู่ที่10 ตำบลบางตาเถร กว้าง 4 เมตร ยาว 3,047 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,188 ตารางเมตร [ 10 ก.ย. 2563 ]47
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร 1 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) [ 24 ก.ค. 2563 ]91
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่16 บ้านไผ่ตาโม้ ตำบลบางตาเถร ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล [ 5 มี.ค. 2561 ]13
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3(ตามแบบที่ อบต.กำหนด)ด้วยวิธีปีะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ม.ค. 2561 ]12
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่7 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)ด้วยวิธีปีะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ม.ค. 2561 ]12
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่15 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)ด้วยวิธีปีะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ม.ค. 2561 ]12
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 2,10,11-8 และหมู่ที่ 17 (ตามที่ อบต.กำหนด) [ 17 ม.ค. 2561 ]12
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาเถร เรื่อง การกาหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 6,9,17 (ตามที่ อบต. กาหนด) [ 12 ธ.ค. 2560 ]12
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว [ 11 ต.ค. 2560 ]13
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปลูกต้นดาวเรือง จำนวน 6 รายการ [ 19 ก.ย. 2560 ]12
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยแต่งและกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 1,2,4,7 (ตามที่ อบต. กำหนด) [ 15 ก.ย. 2560 ]14
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 6,11,12,15,16 (ตามที่ อบต. กำหนด) [ 22 ส.ค. 2560 ]13
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อแผงกั้นห้องพร้อมติดตั้ง [ 18 ส.ค. 2560 ]13
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง/พัดลมเพดาน/ไมค์โครโพนชุดประชุมตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องควบคุมการจ่ายไมโครโพน [ 15 ส.ค. 2560 ]13
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน [ 11 ส.ค. 2560 ]13
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( รถประจำตำแหน่ง ) จำนวน 1 คัน [ 5 ก.ค. 2560 ]17
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) [ 27 มิ.ย. 2560 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5