องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
 


ขอเชิญร่วมกันรณรงค์งดเผาตอซังข้าวในพื้นที่ตำบลบางตาเถร


การเผาตอซังข้าวในพื้นที่นา จะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างใหญ่หลวง เนื่องจากการเผาผิวหน้าดินนั้น ความร้อนจะแผ่ไปทั่วผิวดินทำให้ดินมีอุณหภูมิสูง ดินก็จะสูญเสียธาตุอาหารพืชและอินทรียวัตถุ จึงทำให้น้ำในดินลดลง โครงสร้างดินจับตัวแน่น ปลูกข้าวได้ผลผลิตต่ำ ฉะนัน เกษตรกรในตำบลบางตาเถรจะต้องไม่เผาตอซัง และหันกลับมาทำนาแบบไถกลบตอซังข้าวดีที่สุด เพื่อเป็นการพลิกกลับของหน้าดิน จะทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ง่ายต่อการเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกข้าวต่อไป....

2020-01-13
2019-08-28
2019-08-20
2019-08-01
2019-08-01
2019-08-01
2019-07-26
2019-06-24
2019-06-24
2019-06-24