องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
 


โครงการเยี่ยมบ้านสวย เมืองสุข เทิดไท้องค์ราชัน


โครงการเยี่ยมบ้านสวย เมืองสุข เทิดไท้องค์ราชัน โดย นายมนัส อ่ำทอง ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี และนายวิศิษฐ์ อนันต์ปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรเวลา 10.00 น. ณ บ้านผู้ยากไร้ หมู่ ที่ 2 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

2020-01-13
2019-08-28
2019-08-20
2019-08-01
2019-08-01
2019-08-01
2019-07-26
2019-06-24
2019-06-24
2019-06-24