องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
 


โครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ


องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ร่วมกับ กองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน ดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ หมู่ที่ 18

ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี


2020-01-13
2019-08-28
2019-08-20
2019-08-01
2019-08-01
2019-08-01
2019-07-26
2019-06-24
2019-06-24
2019-06-24