องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
 


ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ฐานะยากจน


อบต.บางตาเถร  ร่วมกับ อำเภอสองพี่น้อง และกองทัพอากาศ โรงเรียนการบินกำแพงแสน ช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับนายเจริญชัย กันสำอางค์ เลขที่ 216 หมู่ที่ 12 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี


2020-01-13
2019-08-28
2019-08-20
2019-08-01
2019-08-01
2019-08-01
2019-07-26
2019-06-24
2019-06-24
2019-06-24