องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
 


ภูมิปัญญาท้องถิ่น


นางสาววันเพ็ญ มณีวงศ์ การทำเตาถ่าน ตั้งอยู่ที่่บ้านบางตาเถร หมู่ที่ 2 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

เป็นผู้ชำนาญการปั้นเตาถ่านด้วยดินเผา 


2020-01-13
2019-08-28
2019-08-20
2019-08-01
2019-08-01
2019-08-01
2019-07-26
2019-06-24
2019-06-24
2019-06-24