องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 


งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2560