องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 


ประกวดราค้าจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟะลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกวดราค้าจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟะลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ย. 2563