องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563