องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ที่ 171/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ที่ 171/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2564