องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th

 
 
  โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ...[วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 185]
 
  ส่งเสริมสินค้า/ผลิตภัณฑ์ตะกร้าเชือกมัดฟาง[วันที่ 2021-12-20][ผู้อ่าน 380]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร มอบถุงยังชีพให้แก่ผ...[วันที่ 2021-10-13][ผู้อ่าน 329]
 
  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งมอบป้ายศูนย์ไ...[วันที่ 2021-09-13][ผู้อ่าน 533]
 
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการต...[วันที่ 2021-09-01][ผู้อ่าน 293]
 
  โครงการรณรงค์งดเผาซังข้าว ประจำปี 2564[วันที่ 2021-04-02][ผู้อ่าน 101]
 
  การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผ...[วันที่ 2020-04-01][ผู้อ่าน 303]
 
  ประมวลภาพกิจกรรม [วันที่ 2020-01-13][ผู้อ่าน 327]
 
  โครงการฝึกทักษะอาชีพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพให...[วันที่ 2019-08-28][ผู้อ่าน 584]
 
  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน[วันที่ 2019-08-20][ผู้อ่าน 705]
 
  โครงการเยียมบ้านผู้ยากไร้[วันที่ 2019-08-01][ผู้อ่าน 629]
 
  โครงการมอบบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 12 [วันที่ 2019-08-01][ผู้อ่าน 606]
 

หน้า 1|2|3|4