องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th

 
 
  ขอขอบคุณ บริษัท โซลาร์ โก จำกัด ที่ให้การสนับสนุนง...[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ...[วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 213]
 
  ส่งเสริมสินค้า/ผลิตภัณฑ์ตะกร้าเชือกมัดฟาง[วันที่ 2021-12-20][ผู้อ่าน 438]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร มอบถุงยังชีพให้แก่ผ...[วันที่ 2021-10-13][ผู้อ่าน 346]
 
  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งมอบป้ายศูนย์ไ...[วันที่ 2021-09-13][ผู้อ่าน 579]
 
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการต...[วันที่ 2021-09-01][ผู้อ่าน 311]
 
  โครงการรณรงค์งดเผาซังข้าว ประจำปี 2564[วันที่ 2021-04-02][ผู้อ่าน 140]
 
  การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผ...[วันที่ 2020-04-01][ผู้อ่าน 332]
 
  ประมวลภาพกิจกรรม [วันที่ 2020-01-13][ผู้อ่าน 346]
 
  โครงการฝึกทักษะอาชีพและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพให...[วันที่ 2019-08-28][ผู้อ่าน 630]
 
  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน[วันที่ 2019-08-20][ผู้อ่าน 760]
 
  โครงการเยียมบ้านผู้ยากไร้[วันที่ 2019-08-01][ผู้อ่าน 679]
 

หน้า 1|2|3|4