องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th

 
 
  รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2023-08-23][ผู้อ่าน 9]
 
  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปร...[วันที่ 2023-06-05][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการปลูกต้นไม้ – ปลูกหญ้าแฝก“1อปท. 1สวนสมุนไพร ...[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้่ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ...[วันที่ 2023-03-21][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการวันผู้สูงอายุของตำบลบางตาเถร ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2023-03-21][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบ...[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 23]
 
  ขอขอบคุณ บริษัท โซลาร์ โก จำกัด ที่ให้การสนับสนุนง...[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 95]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภ...[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง...[วันที่ 2022-07-21][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพ (สานตะกร้าจากผักตบชวา) ประจำ...[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 21]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6