องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 142 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ธ.ค. 2565 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 22 พ.ย. 2565 ]2
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่ิอง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ก.ย. 2565 ]69
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่ิอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.ย. 2565 ]59
5 ประกาศรายชื่อผู้เสียภาษีที่ขอรับเงินคืนค่าเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ประจำปี พ.ศ.2565 ประเภทภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันประกาศนี้ [ 1 ก.ย. 2565 ]38
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่ิอง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 11 ส.ค. 2565 ]75
7 การขยายระยะเวลาของการใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560-2564 [ 21 ก.ค. 2565 ]80
8 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 4 ก.ค. 2565 ]90
9 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 25 พ.ค. 2565 ]85
10 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 25 พ.ค. 2565 ]101
11 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 5 พ.ค. 2565 ]101
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 27 เม.ย. 2565 ]113
13 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร [ 27 เม.ย. 2565 ]94
14 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 เม.ย. 2565 ]60
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่ิอง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 31 มี.ค. 2565 ]109
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่ิอง ยุติการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 2019 (covid 19 )ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 28 มี.ค. 2565 ]119
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 มี.ค. 2565 ]97
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่ิอง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.พ. 2565 ]119
19 การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 23 พ.ย. 2564 ]206
20 เรื่อง รายงานผลการมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน [ 28 ต.ค. 2564 ]95
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8