องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายระยะเวลาของการใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560-2564 [ 21 ก.ค. 2565 ]8
2 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 4 ก.ค. 2565 ]16
3 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 25 พ.ค. 2565 ]28
4 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 25 พ.ค. 2565 ]30
5 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 5 พ.ค. 2565 ]52
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 27 เม.ย. 2565 ]42
7 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร [ 27 เม.ย. 2565 ]25
8 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 เม.ย. 2565 ]23
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่ิอง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 31 มี.ค. 2565 ]66
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่ิอง ยุติการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 2019 (covid 19 )ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 28 มี.ค. 2565 ]60
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 มี.ค. 2565 ]50
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่ิอง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.พ. 2565 ]52
13 การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 23 พ.ย. 2564 ]135
14 เรื่อง รายงานผลการมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน [ 28 ต.ค. 2564 ]27
15 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 ประจำปี 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]33
16 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]29
17 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี 2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]28
18 เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรับสมาัครคนพิการเข้ารับการคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ปี 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]23
19 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]35
20 หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดศูนย์พักคอย [ 30 ก.ค. 2564 ]162
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7