องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมุลผู้สุงอายุที่เป็นปัจจุบัน [ 1 มิ.ย. 2566 ]34
2 โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส [ 24 มี.ค. 2566 ]290
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 มี.ค. 2566 ]105
4 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT [ 3 ม.ค. 2566 ]64
5 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT [ 3 ม.ค. 2566 ]69
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ธ.ค. 2565 ]90
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคักเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ธ.ค. 2565 ]77
8 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ธ.ค. 2565 ]69
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 พ.ย. 2565 ]45
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 22 พ.ย. 2565 ]69
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่ิอง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 27 ก.ย. 2565 ]75
12 กฏบัตร [ 16 ก.ย. 2565 ]29
13 โครงการที่มีการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]27
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่ิอง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ก.ย. 2565 ]130
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่ิอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.ย. 2565 ]113
16 ประกาศรายชื่อผู้เสียภาษีที่ขอรับเงินคืนค่าเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ประจำปี พ.ศ.2565 ประเภทภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันประกาศนี้ [ 1 ก.ย. 2565 ]94
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ขอเชิญพี่น้องตำบลบางตาเถร สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 23 ส.ค. 2565 ]87
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่ิอง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 11 ส.ค. 2565 ]136
19 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]97
20 การขยายระยะเวลาของการใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560-2564 [ 21 ก.ค. 2565 ]158
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9