องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556
UPDATE 21-07-2560

  รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออก
  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

 
การแปรรูปปลาเพื่อสร้างรายได้ที่บางตาเถร
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
โทรศัพท์ / โทรสาร 035-960260
E-mail : admin@bangtathen.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign