องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th

 
 
 


กิจกรรมการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้บริหารและพนักงาน อบต.บางตาเถร


  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายบัญชา สุนทรีเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ร่วมกล่าวเจตนารมณ์และแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้บริหารและพนักงาน อบต.บางตาเถร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

2023-08-23
2023-08-15
2023-08-11
2023-06-05
2023-05-31
2023-03-21
2023-03-21
2023-02-27
2022-12-23
2022-08-04