องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th

 
 
 


สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและเอกสารการให้ความรู้แก่ประชาชน ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรซึ่งเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางตาเถร


2023-08-23
2023-08-15
2023-08-11
2023-06-05
2023-05-31
2023-03-21
2023-03-21
2023-02-27
2022-12-23
2022-08-04