องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th

 
 
 


สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและเอกสารการให้ความรู้แก่ประชาชน ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรซึ่งเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางตาเถร


2022-12-23
2022-02-04
2021-12-20
2021-10-13
2021-09-13
2021-09-01
2021-04-02
2020-04-01
2020-01-13
2019-08-28