องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ


องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  

มอบถุงยังชีพ ของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ให้แก่ผู้พิการ ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย 

เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2564

2023-08-23
2023-08-15
2023-08-11
2023-06-05
2023-05-31
2023-03-21
2023-03-21
2023-02-27
2022-12-23
2022-08-04