องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ


องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  

มอบถุงยังชีพ ของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ให้แก่ผู้พิการ ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย 

เมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2564

2022-12-23
2022-02-04
2021-12-20
2021-10-13
2021-09-13
2021-09-01
2021-04-02
2020-04-01
2020-01-13
2019-08-28