องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์งดเผาซังข้าว ประจำปี 2564


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจ้ง ขอความร่วมมือเกษตรกรในตำบลบางตาเถรงดเผาตอซังข้าวในการเตรียมดินทำนา และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดิน อากาศและสิ่งแวดล้อม และลดปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศ

2022-12-23
2022-02-04
2021-12-20
2021-10-13
2021-09-13
2021-09-01
2021-04-02
2020-04-01
2020-01-13
2019-08-28