องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 9,15 (ตามที่ อบต. กำหนด) [ 16 ม.ค. 2561 ]159
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการลงหินคลุกเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 2,10,11-8 และหมู่ที่ 17 (ตามที่ อบต.กำหนด) [ 16 ม.ค. 2561 ]160
23 กำหนดยื่นแบบรายการชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 20 ธ.ค. 2560 ]237
24 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร [ 8 ธ.ค. 2560 ]113
25 ประกาศลดเวลาขั้นตอนการมาติดต่อราชการ [ 5 ธ.ค. 2560 ]37
26 ประชาสัมพันธ์แผนผังการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 1 ธ.ค. 2560 ]110
27 ราคากลางโครงการซื้อทรายถม [ 7 พ.ย. 2560 ]150
28 จดหมายข่าว ครั้งที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]156
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซื้อทรายถม [ 30 ต.ค. 2560 ]155
30 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางตามโครงการซื้อกระสอบ [ 25 ต.ค. 2560 ]149
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซื้อทรายถม [ 24 ต.ค. 2560 ]265
32 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]153
33 โครงการฝังท่อข้ามคลอง หมู่ที่ 9,15 [ 3 ก.พ. 2560 ]164
34 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 2 ก.พ. 2560 ]160
35 กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2560 [ 20 ธ.ค. 2559 ]178
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรเรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) [ 16 ธ.ค. 2559 ]141
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถรราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 16 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) [ 10 พ.ย. 2559 ]147
38 ประชาสัมพันธ์ประกาศ [ 3 พ.ย. 2559 ]117
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]158
40 โครงการลงหินคลุกเกลี่ยแต่งและกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 4,8,9,15,16 จำนวน 7 สาย (ตามที่ อบต.กำหนด) [ 25 ต.ค. 2559 ]167
 
|1หน้า 2|3|4