องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 [ 21 ต.ค. 2559 ]155
42 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]162
43 ประกาศกำหนดราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่ 13 บ้านท่าข้าม ตำบลบางตาเถร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 ก.ย. 2559 ]177
44 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร [ 29 ต.ค. 2558 ]150
45 สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเกลี่ยแต่งและกลบหลุมบ่อ จำนวน 11 สาย [ 24 ส.ค. 2558 ]145
46 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางภาษา จำนวน 14 รายการ [ 4 มิ.ย. 2558 ]140
47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไผ่โรงวัว ( ตามแบบที่ อบต. กำหนด ) [ 4 มิ.ย. 2558 ]151
48 การให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ [ 23 ก.พ. 2558 ]135
49 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2558 [ 30 ธ.ค. 2557 ]137
50 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงาน [ 9 ก.ย. 2557 ]145
51 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งปฏิบัติงาน [ 31 ก.ค. 2557 ]145
52 ประกาศรับสมัครสอบพร้อมใบสมัคร [ 30 เม.ย. 2557 ]56
53 ประกาศรับสมัครสอบพร้อมใบสมัคร [ 30 เม.ย. 2557 ]146
54 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลบางตาเถร [ 8 เม.ย. 2557 ]147
55 ประกาศสอบราาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 6และโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ [ 17 ก.พ. 2557 ]143
56 ประกาศ [ 27 ม.ค. 2557 ]57
57 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 27 ม.ค. 2557 ]143
58 กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2557 [ 2 ม.ค. 2557 ]137
59 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ข้อมูลของทางราชการ [ 15 ม.ค. 2556 ]147
60 ข่าวสารอาเซียน [ 10 ม.ค. 2556 ]134
 
|1|2หน้า 3|4