องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangtathen.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]7
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ที่ 171/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) [ 17 มี.ค. 2564 ]7
3 ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง [ 9 มี.ค. 2564 ]7
4 การรับสมัครพนักงานจ้าง [ 16 ก.พ. 2564 ]7
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ที่ 2/2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 4 ม.ค. 2564 ]7
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ [ 4 ธ.ค. 2563 ]7
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564-2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]7